ผีมีจริงๆนะ


Ghosts are real. Monsters are real too. They live inside us. And sometimes they win. - Stephen King - ผีน่ะมีจริง สัตว์ประหลาดก็มีจริง มันอาศัยอยู่ในตัวเรานี่หละ และบางทีพวกมันก็ชนะซะด้วยสิ

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post
Top Read