มีเกมมาให้เล่นกันสนุกๆ


คุณอ่านประโยคนี้ได้หรือไม่?

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post