"ระเบียงห้อง" เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะ

September 28, 2015

 

เฉลย

เราเรียกว่า balcony ค่ะ ส่วน terrace กับ patio จะใช้เรียกระเบียงที่อยู่บนพื้นดินที่อยู่ในบริเวณบ้านมากกว่าค่ะ

 

 

Please reload

Please reload