top of page

รู้มั้ย.. "ข่าวหน้าหนึ่ง" เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร


เฉลย

ข่าวหน้าหนึ่ง" เราเรียกว่า front page ค่ะ ส่วนคำว่า headline ก็คือ "ข่าวพาดหัว" ค่ะ

Read more
bottom of page