อ่านแล้วได้กำลังใจขึ้นเยอะเลย สู้ๆ

September 28, 2015

 

 

If Plan A doesn't work, the alphabet has 25 more characters. Stay cool.

ถ้าแผน A ใช้ไม่ได้ผล ก็ยังมีตัวอักษรอื่นอีกตั้ง 25 ตัวนะ ใจเย็น สู้ สู้

Please reload

Please reload