อ่านแล้วได้กำลังใจขึ้นเยอะเลย สู้ๆ


If Plan A doesn't work, the alphabet has 25 more characters. Stay cool. ถ้าแผน A ใช้ไม่ได้ผล ก็ยังมีตัวอักษรอื่นอีกตั้ง 25 ตัวนะ ใจเย็น สู้ สู้

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post
Top Read