"ไข่ดาวไม่สุก" แบบนี้ เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ?


เฉลย

เราเรียกไข่ดาวกันว่า "sunny side up" ค่ะ อย่างเวลาไปสั่งก็บอกเลยว่า One sunny side up please. เป็นอันรู้กันค่า หรือถ้าจะสั่งแบบไข่ 2 ฟอง เราก็บอกว่า Two-egg sunny side up please. ^^

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post