คำคมดีๆโดนๆ

October 27, 2015

The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply. 

ปัญหาใหญ่ของการสื่อสารก็คือ เราไม่ได้ฟังเพื่อที่จะทำความเข้าใจ แต่เราฟังเพื่อเพียงรอที่จะตอบ..

 

 

Please reload

Please reload