คำคมดีๆโดนๆ

October 27, 2015

 

Use your smile to change the world. Don't let the world to change your smile.

ใช้รอยยิ้มของเราเปลี่ยนโลก อย่าให้โลกทำให้รอยยิ้มของเราต้องเปลี่ยนไป..

Please reload

Please reload