คำคมดีๆโดนๆ

October 27, 2015

 

I'm working on a new me. Not because the old me is bad but because the old me can improve. 

ฉันกำลังเปลี่ยนเป็นคนใหม่ ไม่ใช่เพราะฉันคนเดิมมันแย่อะไรนะ แต่เพราะฉันคนเดิมยังสามารถจะพัฒนาไปได้อีกต่างหาก

Please reload

Please reload