คำคมดีๆโดนๆ


The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply. ปัญหาใหญ่ของการสื่อสารก็คือ เราไม่ได้ฟังเพื่อที่จะทำความเข้าใจ แต่เราฟังเพื่อเพียงรอที่จะตอบ..

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post
Top Read