คำคมดีๆโดนๆ


I'm working on a new me. Not because the old me is bad but because the old me can improve. ฉันกำลังเปลี่ยนเป็นคนใหม่ ไม่ใช่เพราะฉันคนเดิมมันแย่อะไรนะ แต่เพราะฉันคนเดิมยังสามารถจะพัฒนาไปได้อีกต่างหาก