วิธีการพูดเครื่องหมายต่างๆ

October 27, 2015

 เสริมเรื่องการออกเสียงให้นิดค่ะ

dot => ด๊อท (เสียงยาว) ไม่ใช่ ด่อด 
hyphen => ไฮ๊-เฝ่น
asterisk => แอ่ส-ถะ-หริส-ขึ
parentheses => ผะ-เร๊น-ติ-สิส

พกเอาไว้ใช้ยามจำเป็น มีประโยชน์ทีเดียวโดยเฉพาะเวลาคุยโทรศัพท์ค่ะ

 

Please reload

Please reload