top of page

วิธีการพูดเครื่องหมายต่างๆ


เสริมเรื่องการออกเสียงให้นิดค่ะ dot => ด๊อท (เสียงยาว) ไม่ใช่ ด่อด hyphen => ไฮ๊-เฝ่น asterisk => แอ่ส-ถะ-หริส-ขึ parentheses => ผะ-เร๊น-ติ-สิส พกเอาไว้ใช้ยามจำเป็น มีประโยชน์ทีเดียวโดยเฉพาะเวลาคุยโทรศัพท์ค่ะ