สะสมศัพท์แบบอเมริกันกับอังกฤษกันอีกค่ะ

October 27, 2015

 เพิ่มให้นิดเรื่องการออกเสียง
crisp = คริซ-ผึ
closet = คลอ-สิท
wardrobe = ว๊อร์-โดร่บ
drapes = เดร๊พซ์
dungarees = ดัง-กะ-รี่-ซ์ (ชุดเอี๊ยม)

Please reload

Please reload