สะสมศัพท์กับของกินนะคะ


ขอเติมให้นิด กินข้าวที่บ้านเราใช้ eat in หรือ dine in กินข้าวนอกบ้านเราพูดว่า eat out หรือ dine out ค่ะ ^^ Will you eat in or eat out today?

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post
Top Read