"กรน" พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


ฝรั่งใช้คำว่าสั้นๆ ว่า snore ค่ะ อ่านว่า ส-นอร์ ก็เหมือนเป็น verb ทั่วๆ ไปที่เติม s, es, ing, ed ได้นะคะ ใช้ง่ายมั่กๆ เช่น He snores loudly every night. เค้ากรนดังทุกคืน My baby snored last night. เมื่อคืนนี้ลูกฉันกรนหละ I'm afraid he'll snore on the plane. ฉันกลัวว่าเค้าจะกรนบนเครื่องบินน่ะ จะว่าไปเราก็ใช้ snore เป็นคำนามที่แปลว่า "เสียงกรน" ได้นะ เช่น His snore was so loud. เสียงกรนเ