มารยาทในการวางช้อน ก็สื่อข้อความได้นะ

October 28, 2015

 Note: มารยาทในภาษาอังกฤษเรียกว่า etiquette (เอ็ต-ดิ-เก่ต-ถ)
 

Please reload

Please reload