มารยาทในการวางช้อน ก็สื่อข้อความได้นะ


Note: มารยาทในภาษาอังกฤษเรียกว่า etiquette (เอ็ต-ดิ-เก่ต-ถ)

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post