top of page

คำคมดีๆ

บางทีเราก็ต้องการแค่ 20 วินาทีเท่านั้นนะที่จะลองทำอะไรที่คนอาจจะว่าบ้าไปแล้ว แต่เชื่อสิว่า จากเวลาสั้นๆ นั้นจะมีอะไรดีๆ ตามมาแน่นอน

Read more
bottom of page