top of page

คำคมดีๆโดนๆ


Love is a form of amnesia when a girl forgets there are 1.2 billion other guys in the world. ^^ ความรักก็เป็นรูปแบบหนึ่งของอาการความจำเสื่อม.. เมื่อผู้หญิงลืมนึกไปว่ามีผู้ชายอยู่อีก 1.2 พันล้านคนในโลก ^^

Read more
bottom of page