คำคมความหมายดีๆ

November 30, 2015

 

Don't judge each day by the harvest that you reap but by the seeds that you plant. - Robert Louis Stevenson..

อย่าตัดสินวันแต่ละวันจากสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวได้ในวันนั้นๆ หากแต่ให้มองจากจำนวนเมล็ดต่างๆ ที่เราได้ปลูกเพาะไว้

Please reload

Please reload