คำคมความหมายดีๆ


Don't judge each day by the harvest that you reap but by the seeds that you plant. - Robert Louis Stevenson.. อย่าตัดสินวันแต่ละวันจากสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวได้ในวันนั้นๆ หากแต่ให้มองจากจำนวนเมล็ดต่างๆ ที่เราได้ปลูกเพาะไว้

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post
Top Read