เวลาฝรั่งพูดว่า alright .. มันแปลว่าอะไร และใช้อย่างไรกันนะ