top of page

snow blower มันคืออะไรนะ


พอดีอ่านข่าวเกี่ยวกับพายุหิมะในอเมริกาช่วงนี้ แล้วเห็นรูปนี้ที่มีรถกวาดหิมะอย่างในรูปก็เลยอยากเอามาฝากกันค่ะ รถกวาดหิมะในข่าวนี้เค้าเรียกว่า snow blower ค่ะ คือเจ้ารถนี้ไม่ใช่แค่กวาดแต่เป่าหิมะออกไปไกลๆ ด้วย เรียกชื่อซะเห็นภาพเลย.. รู้ไว้ใช่ว่านะจ๊ะ... snow blower ภาพจาก bbc.com ~~~~~~~~~ #FABEnglish #English เกร็ดภาษาอังกฤษออนไลน์ง่ายๆ ทุกวัน

Read more
bottom of page