สะสมศัพท์สวย - overleaf


สะสมศัพท์สวย - overleaf

วันนี้ไปเก็บศัพท์จากหน้าปกนิตยสารนึงมา น่าสนใจมั่ก

หน้าปกจั่วประโยคตัวโตว่า Bangkok: The most visited city in the world. Cover story: overleaf

ไม่ยากๆ แปลดูได้ว่า .. กรุงเทพฯ: เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก เรื่องจากปก: overleaf