top of page

จะพูดว่า "เดามั่ว" ภาษาอังกฤษใช้ว่าอย่างไร

สำหรับช่วงสอบแบบนี้ มีน้องถามมาว่าจะพูดว่า "เดามั่ว" เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร เรารู้ว่าคำว่า "เดา" ก็คือ guess ใช่มั้ยคะ ส่วนถ้าจะบอกว่า "เดามั่ว" เค้าใช้แบบนี้ค่ะ..

take a wild guess (วายล์ด-เกซ)

พออยู่ในรูปประโยคและบทสนทนาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ

I took a wild guess.

ฉันเดามั่ว

Let's take a wild guess.

ลองเดามั่วดูมั้ย

หรือในบทสนทนาก็อย่างเข่น..

You: The test No.3 was so difficult.

You: Oh I took a wild guess on that one.

Nancy: Me too!

You: ข้อ 3 ในข้อสอบยากมากเลยอะ

ํYou: ข้อนั้นฉันเดามั่วเลย

Nancy: เหมือนฉันเลย!

หรือเราก็อาจจะใช้กับสถานการณ์แบบเดาอะไรเล่นๆ กับเพื่อนก็ได้ เช่น

Joanna: Let's take a wild guess how many photos we took during the trip.

You: 1,000?

Joanna: No... It's 2,000. Can you believe that?

Joanna: ลองเดามั่วดูมั้ยว่าพวกเราถ่ายรูปมาจากทริปนี้กันกี่รูป

You: 1,000 รูปหรอ

Joanna: ไม่ช่าย... 2,000 รูปตะหาก ไม่น่าเชื่อเลยเนอะ

จำไปใช้ได้ง่ายๆ เลยนะคะ จะได้พูดเนียนๆ เหมือนฝรั่งขึ้นอีกนิดนึง

Read more
bottom of page