other กับ others ใช้ต่างกันอย่างไร

สองคำนี้แปลว่า “อื่นๆ” เหมือนกันเด๊ะเลยค่ะ แต่ใช่แล้วค่ะ ถ้าเขียนไม่เหมือนแบบนี้ วิธีใช้เค้าไม่เหมือนกันแน่นอน ไม่ต้องตกใจจ๊ะ หลักเค้าง่ายนิดส์เดียว

other - ใช้แบบต้อง “มี” คำนามตาม เช่น other groups กลุ่มอื่น

others - “ไม่” ต้องมีคำนามตาม ใช้โดดๆ เลย

ว่ากันแบบละเอียดขึ้นนิดก็คือ

#other

ใช้เหมือน adjective ตัวอื่นๆ ที่ขยายคำนาม เช่น

big box กล่องใหญ่ (big เป็น adjective ไปขยาย box)

other boxes กล่องอื่น (other ก็เป็น adjective ไปขยาย box)