หากจะตอบว่า "แน่นอน" "ชัวร์สิ" นอกจากจะพูดว่า "sure" แล้ว เราตอบอะไรได

ไม่ว่าฝรั่งจะถามอะไรมาแล้วเราต้องตอบว่า "แน่นอน" เรามักจะชินที่จะตอบด้วยคำว่า sure ที่เราก็พูดกันเหมือนจะเป็นภาษาไทยไปแล้วนะคะ ตัวอย่างคำถามก็อย่างเช่น

Can you help me? ช่วยฉันหน่อยนะ

Can you give me a better price? ลดหน่อยได้มั้ย

Do you agree with me? เห็นด้วยมั้ย