รู้มั้ย.. เส้นเกลียวๆ ในอาหารฝรั่งแบบนี้ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร


1. spaghetti 2. fusilli 3. pasta