top of page

รู้มั้ย.. เส้นเกลียวๆ ในอาหารฝรั่งแบบนี้ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร


1. spaghetti 2. fusilli 3. pasta

เฉลย

เส้นเกลียวๆ นี้เค้าเรียกว่า Fusilli ค่ะ คนไทยเรียกเส้นๆ ในอาหารฝรั่งรวมๆ ว่า สปาเกตตี้ แต่จริงๆ แล้ว สำหรับฝรั่งนะเค้าใช้ว่า พาสต้า pasta จ๊ะ.. ซึ่งหมายรวมถึงเส้นทุกรูปร่างหน้าตา.. สปาเกตตี้ spaghetti คือเส้นยาวๆ กลมๆ เท่านั้นค่ะ เส้นรูปอื่นก็มีชื่อเรียกต่างกันไป อย่าง Fusilli เป็นต้น

Read more
bottom of page