"จานรองแก้ว" เค้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ

เฉลย

ใช่แล้วค่ะ เราเรียก "จานรองแก้ว" ว่า coaster

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post