เลข 86 .. กับความหมายว่า “อาหารหมด” หรือ “ไม่มีจำหน่ายแล้ว”