รู้มั้ย.. "น้ำจืด" กับ "น้ำเค็ม" เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


1. water / salty water 2. plain water / salt water 3. fresh water / salt water

เฉลย

ข้อ 3. fresh water and salt water