top of page

การออกเสียงคำว่า Fine

คำนี้เรารู้จักตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเนอะ ครูถามว่า

How are you? เราก็ตอบว่า I am fine. Thank you and you? ^^

เวลาพูดคำว่า Fine เราทำเสียงขึ้นจมูกตอนจบหน่อยนะคะ จะทำให้เสียงมันเหมือนฝรั่งมากขึ้น ลองฟังจาก link นี้นะคะ ไม่เอาแบบ "ฟาย" นะคะ ไม่งามค่ะ 555

เคล็ดลับ.. ตอนจบเสียงฟายน์ เอาลิ้นไปแตะตรงหลังฟันบนหน้า วางลิ้นแบน ๆ นะคะ ถ้ายังไม่ได้ก็ยิงฟันช่วยนิดนึง..

นั่นล่ะค่ะ

Read more
bottom of page