มารู้จักสำนวนนี้กัน Play it by ear.

Play it by ear.

สำนวนนี้มีโอกาสได้ยินอยู่เรื่อยๆ นะคะ เช่น

Michelle ชวน Angelina ไปทานข้่าวแล้วก็เลยไปรับ Angelina ที่บ้าน พอไปถึงก็คุยกันว่า

Michelle: Hi Angelina! Are you all set?

Angelina: Yes. I am more than ready. Let’s go.

Michelle: Which restaurant should we go?

Angelina: Well, I don’t have any preference. How about this? Let’s go out and play it by ea