คำถาม ถามว่า “take … by storm” แปลว่าอะไร?

มีน้องถามว่า “take … by storm” แปลว่าอะไร

อันนี้เป็นสำนวนที่น่าสนใจมากค่ะ take something/someone by storm แปลว่า เข้ามาครองสิ่งนั้น หรือ ครอบครองใจคนนั้นๆ อย่างท่วมท้นและรวดเร็วมาก

เช่น

The troop took that small town by storm. (take something)

กองทัพรุกเข้าไปครอบครองเมืองเล็กเมืองนั้นได้อย่างรวดเร็ว

That boy band took their fans by storm everywhere they went to. (take someone)

นักร้องชายวงนั้นครองใจแฟนๆ อย่างท่วมท้นรวดเร็วในทุกเมืองที่เค้าไป