top of page

มารู้จักกับสำนวนที่แปลว่า “โอกาสที่น้อยมาก” “มองไม่เห็นโอกาสเลย” กัน!

Fat chance vs Slim chance

มีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับ 2 สำนวนนี้ ก็เอามาแชร์กันเช่นเคยค่ะ

chance แปลว่า โอกาส fat-slim ก็อ้วน-ผอม แต่ fat chance กับ slim chance กลับไม่ได้มีความหมายเกี่ยวกับโอกาสของการอ้วน-ผอมแต่อย่างใดนะจ๊ะ

ทั้ง 2 สำนวนกลับแปลว่า “โอกาสที่น้อยมาก” “มองไม่เห็นโอกาสเลย” ประมาณนั้น

เช่น

Joe: Do you think Willy will win the election?

Bill: Fat chance!

Nancy: There is a slim chance that Willy will win the election.

ทั้งแบบที่ Bill และ Nancy พูดนั้นมีความหมายเดียวกันค่ะว่า “ดูแล้วมีโอกาสน้อยมากที่ Willy จะชนะการเลือกตั้ง” น่าแปลกมั้ยคะ ถึงจะเป็น fat chance ก็ไม่ได้แปลว่ามีโอกาสเยอะ อย่างที่ “fat” ควรจะสื่อนะคะ กลับแปลว่า “ไม่มีโอกาส” ทีนี้หากได้ยิน fat chance เราก็จะไม่เข้าใจผิดแล้วนะคะ

Tip: Fat chance มักจะใช้พูดลอยๆ เป็นวลี เหมือนอย่างที่เราพูดกันแบบไทย ๆ ว่า “ไม่มีวัน” “มองไม่เห็นแวว” ประมาณนั้น เป็นการพูดแบบมีติดถากถางนิดหน่อย ก็ไม่แนะนำให้ใช้ในเชิงธุรกิจนะคะ ส่วน slim chance ใช้ในประโยคอย่างที่ Nancy พูด ใช้ในธุรกิจหรือการเขียนทางการได้ดูดีเลยค่ะ

Read more
bottom of page