top of page

สำนวน We are on the same page.

สำนวนนี้ไม่ได้แปลตรงตัวเหมือนอย่างในภาพว่ารูปเราอยู่บนหน้าเดียวกันนะคะ เป็นการเปรียบเปรยได้เห็นภาพมากค่ะ

We are on the same page. หมายถึงว่า เราทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน คิดเหมือนกัน

ถ้าเป็นคู่เลิฟ ก็หมายความว่ามีอะไรก็บอกกันคุยกันจะได้มีความเข้าใจตรงกัน

ถ้าเป็นในการทำงานก็คือทุกคนในทีมมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เหมือนกัน มีข้อมูลตรงกันในการทำงาน

ได้ยินฝรั่งพูดคำนี้กันตลอดเลย เก็บไว้ใช้นะจ๊ะ

Read more
bottom of page