สำนวนภาษาอังกฤษน่าใช้ "I’m so hungry I could eat a horse."