หากจะพูดว่า "ดูแลตัวเองดีๆ นะ" จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรดี


flowers-and-a-puppy.gif

เราสามารถใช้คำว่า Take care. ค่ะ หรือ Take good care of yourself. ก็ได้

ที่น่าสนใจคือฝรั่งมีการพูดบ๊ายบายกันโดยใช้คำว่า Take care ด้วยนะค่ะ ก็จะเหมือนกับเราพูดว่า “ดูแลตัวเองด้วยนะ” เช่น

Tony: I think I gotta go now.

Brenda: Ok. Take care.

Tony: Take care. See you later.

The weather is so hot nowadays. Please take good care of yourself. :)

Related Posts

See All
Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post