หากจะพูดว่า "ดูแลตัวเองดีๆ นะ" จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรดี