คำว่า "be" ใช้ตอนไหนบ้าง? (ตอนจบ)

อย่าเพิ่งเหนื่อยกับเรื่อง be นะจ๊ะ ตอนสุดท้ายแล้วหละ

ตอนนี้จะเป็น be ที่เราเห็นในแบบอื่นๆ ที่ไม่มี helping verb ค่ะ

#2 ใช้ be ในประโยคคำสั่งหรือห้าม Don’t be..

การใช้ประโยคคำสั่งหรือห้ามทั่วไปมักจะเห็นเป็น verb ซึ่งเราก็ใช้ verb ไปเลย เช่น

Stop!

Call me please.

Please speak louder.