คำว่า "be" ใช้ตอนไหนบ้าง? (ตอนที่ 3)

ที่ผ่านมา 2 ตอนก็พูดถึงการใช้ be ในประโยคที่เราใช้ helping verb ควบกับ adjective และ V ing ไปแล้ว ทีนี้มาดูอีกกรณีนึงค่ะ

#1c กรณีที่ใช้ be ใน passive voice

ขอย้อนระลึกนิดนึงถึงหลัก passive voice ซักหน่อย.. passive voice ก็คือประโยคที่ประธาน “ถูกกระทำ” และจะอยู่ในรูป V.to be + V3

เช่น

It is deleted. (มันถูกลบ)

เทียบกับ He deleted it. (เค้าลบมันไป .. ประธานทำกิริยานั้นเอง)

แล้วถ้าเราจะใช้แทรก helping verb ทั้งหลายในประโยค passive voice เราจะใช้อย่างไร

เช่น ถ้าจะพูดว่า “มันจะต้องถูกลบ” เพิ่มคำว่า “ต้อง” เข้าไป