รู้สึก "เคอะๆ เขินๆ" จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังงัยนะ