หากจะพูดว่า “บ่ายโมงกว่า” พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

อืม.. ตั้งแต่เด็กเราก็เรียนกันมาเรื่องการบอกเวลานะคะ โดยครูก็จะสอนอย่างเช่นว่า

บ่ายโมง = 1 p.m.

หกโมงครึ่ง = six thirty หรือ half past six

สิบโมงยี่สิบ = ten o’clock and twenty minutes หรือ twenty past ten

เป็นต้น

ทีนี้ในความเป็นจริ