top of page

ถ้าจะเขียนว่า “ขอเวลาอ่านซักนิด” จะเขียนให้สวยๆ ยังงัยดี

ถูกใจคนทำงานเลยค่ะ คิดว่าคงเป็นกันบ่อยๆ นะคะ แบบว่าอีกฝ่ายส่งข้อมูลมาให้ เราก็อยากตอบกลับไปว่า “ขอบคุณมาก ขอเวลาอ่านและดูข้อมูลแป๊ปนึง” น้องผู้ถามบอกว่า “เขียนแต่ Let me read the document first. แต่ว่าอยากเขียนให้สวยๆ กว่านี้ เขียนยังงัยดีคะ”

ใช้ประโยคนี้ได้ค่ะ Please allow me to …..

เช่น

Please allow me to read the document and I will respond to you tomorrow.

ขอเวลาอ่านเอกสารนะคะ แล้วจะตอบกลับภายในวันพรุ่งนี้

Please allow me to take a look at it and provide you my comments next week.

ขอเวลาผมดูสักหน่อยแล้วผมจะให้ความเห็นผมกลับไปอาทิตย์หน้านะครับ

Please allow me to.. เก็บไว้ใช้เป็นทางเลือกค่ะ เขียนแล้วดูมืออาชีพขึ้นเยอะเลย ^^