มีคำถามดีๆ อีกแล้วว่า "ตัว 'd ย่อมากจากอะไรได้บ้าง"เชื่อว่าคงมีคนสับสนอยู่ไม่น้อยนะคะ

'd ย่อมาจาก 2 ตัวคือ

1. would

2. had

แล้วทีนี้เร