ว่ากันด้วยเรื่อง Participial Phrase

โพสต์นี้ไปทาง Grammar นิดๆ นะคะ พอดีมีน้องถามเข้ามาก็เลยแชร์ให้ทุกคนได้รู้ด้วยกัน เพราะมีประโยชน์ไม่ใช่แค่เพื่อการสอบอย่างเดียวนะคะ.. แต่ยังเอาไปใช้ในการเขียนให้สละสลวยและดูโปรขึ้นด้วยนะคะ เรื่อง Participial Phrase นี้เป็นเรื่องของการเขียนประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลกันโดยไม่ใช้คำเชื่อมมาช่วยเลย ปกติที่เราเรียนมาถ้าจะเขียนประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลกัน เราจะต้องเห็นคำเชื่อมมาช่วย อย่างพวก because, as, for เช่น

I cook well “because” I help grandma cook very often.

ฉันทำกับข้าวเก่งเพราะฉันช่วยคุณยายทำกับข้าวบ่อยๆ

(I cook well = 1 วลี)

(I help grandma cook very often = 1 วลี)

(ใช้ because มาช่วยเชื่อมวลีทั้ง 2.. เป็นการเขียนบอกสาเหตุ)