ว่ากันด้วยเรื่อง Participial Phrase (2)

เมื่อวานอธิบาย Present participle ที่ใช้ V.ing ในการเขียนเชื่อมประโยค

วันนี้จะว่าต่อกันอีกแบบที่เค้าเรียกว่า Past participle ที่ใช้ V.3 แทน V.ing นะคะ ต่างกันนิดเดียวค่ะ

ในมุมของการเชื่อมประโยคใช้หลักเดียวกันกับแบบ V.ing นะคะ ความต่างคือการมองหาประธานแล้วดูว่าประธานทำหน้าที่ verb ในส่วนขยายได้มั้ย

- ประธานทำหน้าที่ verb ในส่วนขยายได้ ใช้ V.ing ในประโยครอง - Present Participle

- ประธานทำหน้าที่ verb ในส่วนขยายไม่ได้ ใช้ V.3 ในประโยครอง - Past Participle

เช่นจากตัวอย่างเมื่อวานนี้

Helping grandma cook very often, I cook well.

(I เป็นประธานของประโยค ซึ่งทำหน้าที่ verb ทั้ง help และ cook ในประโยครองเราจึงใช้ helping)

He received a message telling him about the promotion.

(message ทำหน้าที่ tell ได้เอง ในประโยครองเราจึงใช้ telling)

แต่ถ้าเป็น Past participle นั้นตัวประธานนั้นทำ verb ที่มาขยายไม่ได้ คือถูกกระทำ (เหมือน passive voice) เช่น

#The cookies are baked every morning. They are always new.

ก็เป็น > Baked every morning, the cookies here are always new.

คุกกี้ที่นี่ใหม่เสมอเพราะอบใหม่ทุกเช้า

(the cookies เป็นประธานของประโยคซึ่งมี are เป็น verb หลัก ส่วนในประโยครองนั้นมี bake เป็น verb แปลว่า “ทำขนม” ซึ่ง cookies ไม่สามารถทำตัวเองได้ bake จึงต้องอยู่ในรูป baked - V3)