top of page

used to และ to be used to ใช้ต่างกันอย่างไร

พอดีมีน้องเรียนแล้วไม่เข้าใจเลยถามมาพร้อมกัน 2 คน ขออธิบายทีเดียวเลยนะคะ คำคู่นี้ใช้บ่อยถึงบ่อยมาก แล้วถ้าใช้ผิดก็ความหมายเพี้ยนกันไปมากเลยทีเดียว

แล้วคำคู่นี้ต่างกันยังงัยนะ..​

1. ความหมายนะจ๊ะ

used to แปลว่า “เคย”

to be used to แปลว่า “เคยชิน”

ซึ่งต่างกันนะคะ ถ้าเปรียบเทียบจากภาษาไทยก็คือ..​

ฉันเคยตื่นสาย (เคยตื่นสายแต่เดี๋ยวนี้ตื่นเช้าแล้ว)

ฉันเคยชินกับการตื่นสาย (เคยชินก็แปลว่าตอนนี้ก็ยังตื่นสายอยู่)

2. วิธีใช้ค่ะ

used to + v.1 (ห้ามเติม s, es, ing, ed ทุกกรณี)

to be used to + V.ing เสมอ

พอเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น

I used to get up late.

ฉันเคยตื่นสาย

I am used to get up late.

ฉันชินกับการตื่นสายละ

Tip: ตอนเด็กๆ จำไม่ค่อยได้ว่าอันไหนตามด้วย ing ก็เลยดูเอา v.to be เป็นหลัก เห็นมี v.to be ก็เลยใส่ V.ing คู่ซะ ตามหลักที่ v.to be มาคู่กะ V.ing จะแอบจำไปใช้บ้างก็ได้นะคะ

Read more
bottom of page