top of page

will และ to be going to ต่างกันอย่างไร

เป็นคำอีกคู่ที่เราก็เรียนมากันตั้งแต่เด็กนะคะ ซึ่งทั้งคู่ก็แปลว่า “จะ” แต่เป็นกันมั้ยคะ เวลาจะใช้ทีไรเราก็มักจะมีคำถามในใจอยู่เสมอเวลา.. เอ๊ะ..ใช้อันไหนดีนะ ใช้อันนี้ถูกรึเปล่านะ..

เรามาลองดูกันค่ะว่าจริงๆ แล้วเค้าใช้ยังงัย..​ ก่อนอื่น.. ถามว่าคู่นี้เค้าต่างกันมั้ย.. ต่างกันค่ะ ขึ้นชื่อว่า “จะ” ก็คือไม่แน่นอนใช่มั้ยคะ อาจจะทำหรือไม่ได้ทำก็ได้ ฉะนั้นความต่างของคู่นี้ก็อยู่ที่ “ความแน่นอน” ของสิ่งที่เราจะทำน่ะค่ะ

#will = ใช้สื่อใน 3 อย่างนี้ค่ะ

1. “ว่าจะ” ทำ หรือสิ่งที่คิดว่า “น่าจะ” เกิดขึ้น (ไม่แน่นอนสุดๆ)

2. สัญญิงสัญญาว่าจะช่วยทำให้นะ

3. พูดถึงสิ่งที่ตัดสินใจ ณ บัดนาวว่าจะทำ

#to be going to = สื่อถึงความแน่นอนมากกว่า

1. “กำลังจะทำ” (แปล going to ตรงๆ ตัวเลยเห็นมั้ยคะ) คือมีวางแผนอะไรเรียบร้อย

2. พูดถึงสิ่งที่ค่อนข้าง “แน่ใจ” ว่าจะเกิดขึ้น

โดยเราก็เปลี่ยน to be เป็น is, am, are ตามหลัก v.to be นะคะ

ลองดูจากตัวอย่างประโยคกันค่ะ

She will study in Germany next year.

เค้าว่าจะไปเรียนที่เยอรมันปีหน้า (ใช้ will.. สื่อว่าไม่แน่นัก)

She is going to study in Germany next year.

เค้ากำลังจะไปเรียนที่เยอรมันปีหน้า (สื่อว่าไปแน่ๆ อาจจะสอบผ่านแล้วเป็นต้น ใช้ be going to)

I will help you with this project.

ฉันจะช่วยเธอนะ (เป็นการเสนอว่าจะช่วยก็เลยใช้ will)

It’s raining now. I will bring an umbrella wtih me.

ฝนตกแล้ว ฉันจะเอาร่มไปด้วยละกัน (เป็นการตัดสินใจกันทันทีตอนที่พูด.. ใช้ will)

The land price is going to increase a lot after the train is finished.

ราคาที่ดินจะสูงขึ้นอีกเยอะถ้ารถไฟฟ้าเสร็จแล้ว (ใช้ be going to จึงสื่อว่ามีความเห็นที่มีความแน่ใจมากๆ)

พอแยกออกนะจ๊ะ เอาให้แน่ใจ ลองตอบกันดูนะคะว่าข้อในใช้ will หรือ be going to ดี

1. Are you going to the cinema? Wait for me. I ___ go with you!

2. We _____ to Huahin next week. We booked a room at that hotel.

3. It is very cloudy now. I think it _____ rain.

Read more
bottom of page